[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” admin_label=”Hero Section” _builder_version=”3.22″][et_pb_fullwidth_header background_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.43)” content_max_width=”550px” _builder_version=”4.3.2″ title_font=”Poppins|700||on|||||” title_text_color=”#edbb5f” title_font_size=”14px” title_letter_spacing=”2px” title_line_height=”1.4em” content_font=”Poppins||||||||” content_font_size=”16px” content_letter_spacing=”1px” content_line_height=”2em” subhead_font=”Playfair Display|700||on|||||” subhead_font_size=”48px” subhead_letter_spacing=”3px” subhead_line_height=”1.4em” background_color=”rgba(255,255,255,0)” background_image=”https://erikabodor.com/wp-content/uploads/IMG_7873.jpg” custom_button_one=”on” button_one_border_width=”1px” button_one_border_color=”rgba(255,255,255,0.3)” button_one_border_radius=”0px” button_one_letter_spacing=”1px” button_one_font=”Saira Extra Condensed|600||on|||||” button_one_icon=”%%3%%” button_one_icon_color=”#edbb5f” custom_button_two=”on” button_two_border_width=”1px” button_two_border_color=”rgba(255,255,255,0.3)” button_two_border_radius=”0px” button_two_letter_spacing=”1px” button_two_font=”Saira Extra Condensed|600||on|||||” button_two_icon=”%%3%%” button_two_icon_color=”#edbb5f” module_alignment=”right” custom_margin=”|||” custom_padding=”2%||437px|||” button_one_text_color_hover=”#edbb5f” button_two_text_color_hover=”#edbb5f” button_one_bg_color_hover=”rgba(0,0,0,0)” button_two_bg_color_hover=”rgba(0,0,0,0)” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”on” button_one_text_color__hover=”#edbb5f” button_two_text_color__hover_enabled=”on” button_two_text_color__hover=”#edbb5f” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”on” button_one_bg_color__hover=”rgba(0,0,0,0)” button_two_bg_color__hover_enabled=”on” button_two_bg_color__hover=”rgba(0,0,0,0)”][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Attributes” _builder_version=”3.22″ min_height=”1000px” custom_margin=”|||” custom_padding=”33px|0px|5px|0px||” saved_tabs=”all”][et_pb_row use_custom_gutter=”on” gutter_width=”1″ _builder_version=”4.3.2″ background_color=”#ffffff” max_width=”1440px” custom_margin=”|||” custom_padding=”7px|0px|0px|0px||” box_shadow_style=”preset3″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”80px” box_shadow_color=”rgba(0,0,0,0.15)” use_custom_width=”on” custom_width_px=”1440px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ text_font=”Poppins||||||||” text_letter_spacing=”1px” text_line_height=”2em” header_font=”||||||||” header_font_size=”18px” header_3_font=”|600||on|||||” header_3_line_height=”1.4em” background_color=”#ffffff” max_width=”550%” min_height=”1002px” custom_margin=”-100px|-27px|2px|-1px||” custom_padding=”49px|40px|33px|30px||” hover_enabled=”0″ border_color_all=”rgba(51,51,51,0.06)” border_width_right=”1px” border_width_left=”1px” box_shadow_style=”preset1″ locked=”off” inline_fonts=”Poppins” text_text_color=”#777777″ header_text_color=”#000000″]

De kleine lettertjes

algemene voorwaarden – erika bodor coaching

Voor online aankopen, aanmeldingen en registraties. Laatste versie 20 januari 2020.

Dankjewel dat je de tijd neemt om de kleine letters (Algemene Voorwaarden) te lezen.
Ik vind het belangrijk dat we deze voorwaarden vooraf duidelijk met je gecommuniceerd hebben. Twijfel je, of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Om de leesbaarheid van deze voorwaarden gemakkelijker te maken, heb ik gekozen voor de “ik” en “wij” vorm. Waar ‘ik’ , “wij”, “mijn” of “onze” staat, wordt bedrijf Erika Bodor Coaching (“EBC”) bedoeld.

1 TOEPASSELIJKHEID EN BEGRIPPEN

1.1 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Erika Bodor Coaching hierna te noemen “EBC”, kantoorhoudende te Rijswijkstraat 69, 1062 ER, Amsterdam, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 72293128 welke van toepassing zijn op alle online aankopen, aanmelding en registraties voor live en online evenementen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met EBC. Als je één of meerdere producten, diensten of evenementen via deze website “www.erikabodor.com” boekt, registreert, aanmeldt of aanschaft, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.2 De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van de klant/opdrachtgever/deelnemer, hierna te noemen “opdrachtgever” en/of enig andere partij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.
1.3 Onder “opdracht” wordt verstaan: aankoop, reservering, boeking, aanmelding of registratie. 1.4 Onder “evenement” wordt verstaan: online of live training, workshop, masterclass, cursus, of webinar.

1.5 Onder “dienst” wordt verstaan: online of live consult, advies- of coaching gesprek.
1.6 Ik kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, waarbij de meest recente versie altijd van toepassing is. Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst herzien en gelden per 20 januari 2020. Indien de opdrachtgever een consument betreft, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, mits de wijziging wezenlijke gevolgen heeft voor de prestatie die de consument ontvangt zoals overeengekomen bij de opdracht.

2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Voor alle live en online evenementen komt de opdracht tot stand zodra je één of meerdere aankopen, aanmeldingen, registraties en/of deelnames via “www.erikabodor.com” boekt, registreert, aanmeldt of aanschaft. Ook als er sprake is van een uitgestelde of gespreide betaling is de opdracht tot stand gekomen en ben je aan deze voorwaarden gehouden. In het geval dat tijdens het boekingsproces de betaling niet of niet correct verwerkt wordt, is er géén sprake van opdracht.

3 VOORWAARDEN DEELNAME

3.1 Zowel medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn evenementen en de consultancy trajecten die ik aanbied. Ik richt mij met mijn diensten nadrukkelijk op de zakelijke markt. Daarbij wordt uitgegaan dat particulieren alleen uit hoofde van intentie tot zakelijk nut deelnemen, bijvoorbeeld voordat zij een onderneming hebben geregistreerd.

3.2 Bij het leveren van mijn diensten deel ik mijn expertise, ervaring en technieken om jou zo goed mogelijk te trainen, coachen en/of te adviseren. Ik bied geen garantie dat het volgen van mijn cursussen, trainingen, coaching sessies, evenementen en coaching gesprekken succes in je leven of bedrijf genereert. Dit hangt grotendeels af van wat jij ermee doet en is dus jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik span me in om je de juiste handvatten te bieden en om mijn diensten met succes te volgen en af te ronden. Tevens ben ik gedurende de looptijd van de online diensten tijdens kantooruren of op afspraak, afhankelijk van beschikbaarheid, bereikbaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welke (online) dienst je hebt geboekt. De ondersteuning staat omschreven op de pagina die gaat over de desbetreffende dienst.

4 ANNULERING

4.1 Coaching gesprekken kun je tot uiterlijk 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Ik bied geen garantie dat ik ruimte in mijn agenda heb om een coaching sessie of coaching gesprek in te halen. Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt dan komt deze te vervallen.

4.2 Deelname aan een live evenement is tot uiterlijk vijf weken voor aanvangsdatum van het geboekte evenement kosteloos te annuleren. Daarna is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Je ontvangt dan dus geen geld terug.
4.3 Wanneer je als deelnemer onvoorzien niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van een evenement is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt het volledige (100%) van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders in jouw plaats deel te laten nemen, tenzij dit nadrukkelijk bij de omschrijving van mijn aanbod vermeld wordt. In dat geval dien je uiterlijk 48 uur voor aanvang de naam en contactgegevens van de ander aan mij door te geven. Groepstrainingen die ik online geef, worden opgenomen en zijn later in eigen tijd terug te kijken.

4.4 Je kunt je deelname aan een één-daags evenement in overleg verplaatsen naar een andere al gepubliceerde datum, tenzij daarmee het minimum aantal deelnemers komt te vervallen en mits er ruimte is voor een extra deelnemer op de beoogde datum. Dit is alleen kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand vóór aanvang van het evenement. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en twee weken voor aanvang van de bijeenkomst de helft (50%) van het factuurbedrag aan wijzigingskosten in rekening gebracht. Binnen twee (2) weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Neem per e-mail contact met mij op om een verzoek tot wijziging aan te vragen.

4.5 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een één-daags live evenement waarvoor je je specifiek hebt aangemeld, is het niet mogelijk je deelname over te dragen aan iemand anders.
4.6 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaags evenement om welke reden dan ook voor één of meerdere dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren noch je door een ander te laten vervangen. Je hebt geen recht op restitutie en het volledige deelnamebedrag blijft verschuldigd.

4.7 Wanneer een evenement door omstandigheden niet door kan gaan zal ik elke deelnemer een alternatief aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een dienst worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een vervangend gelijkwaardige dienst binnen een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de oorspronkelijk gepubliceerde datum.

5 JOUW VERPLICHTINGEN

5.1 Als in het kader van een opdracht/dienst jouw medewerking vereist is, zal je de benodigde tijd vrij maken voor deelname en tijdige aanwezigheid. Eventuele extra tijd die benodigd is voor het uitvoeren van de “huiswerk” opdrachten en implementatie van de gedeelde kennis en geboden inzichten in het kader van de cursus, training of consult is optioneel en jouw vrije keuze.

5.2 Je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je naar aanleiding van en/of (mede) op basis van onze dienst of evenement neemt of wilt nemen.
5.3 Opdracht voor coaching of consultancy wordt door mij uitgevoerd op basis van informatie die je mij in het kader van de opdracht ter beschikking stelt. Je staat ervoor in dat de door jouw verstrekte informatie juist en volledig is en je zult eventuele wijzigingen tijdig doorgeven.

6 UITVOERING VAN HET EVENEMENT(EN) / DE DIENST(EN)

6.1 Alle diensten en evenementen die door ons geleverd en georganiseerd worden, worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van onze (beoogde) diensten is te allen tijde sprake van een inspanningsverbintenis, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er een resultaatsverplichting is aangegaan.

6.2 Wij bepalen de wijze waarop, de locatie, het medium en door welke personen de dienst of evenement wordt uitgevoerd. In situaties waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de artikelen art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

6.3 Wij houden ter zake van het evenement of de dienst, een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft.
6.4 Bij de uitvoering van de dienst worden wij niet geacht over informatie te beschikken uit andere diensten die wij eerder aan jou hebben verricht of hebben geleverd.

7 PRIJZEN EN BETALING

7.1 Ik word niet aan aanbiedingen gehouden indien jij redelijkerwijs kunt of had kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7.2 Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7.3 De prijzen van mijn diensten staan op de website van www.erikabodor.com. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
7.4 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de aangeboden prijs zonder dat jij in dat geval gerechtigd bent om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

7.5 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen afwijzen of annuleren. In dat geval krijg je het volledige factuurbedrag terugbetaald.
7.6 Betaling wordt in de meeste gevallen in één keer, al dan niet online, voldaan en kan slechts na schriftelijke bevestiging in termijnen worden voldaan. Als je in termijnen betaalt, dan blijft zowel tijdens als ook na afronding van de dienstverlening de verplichting tot betaling bestaan, totdat het totaalbedrag volledig inclusief de BTW is voldaan.

7.7 Betaling dient, mits niet bij opdracht online voldaan, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum doch uiterlijk voor aanvang van de dienst / het evenement, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld in onze opdrachtbevestiging. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bij niet tijdige betaling kan deelname ontzegd worden en blijft de betalingsverplichting bestaan.

7.8 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy of coaching gesprek af te zeggen. Tevens kan ik deelname aan diensten en/of evenementen ontzeggen en mijn verplichtingen opschorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je alsnog een nieuwe afspraak maken voor coaching of consultancy gesprek. Het gesprek dient, als deze deel uit maakt van een andere dienst binnen de duur van de dienst plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Live of online diensten of evenementen kunnen als gevolg van niet tijdige of wanbetaling niet worden ingehaald.

7.9 Klachten of bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op.
7.10 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door jou van jouw (betalings)verplichtingen zijn voor jouw rekening. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarin nadere regels zijn opgenomen ten aanzien van de vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt hierbij door partijen buiten toepassing verklaard. Ik behoud me tevens het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
7.11 Indien jouw financiële positie en/of jouw betalingsgedrag naar mijn oordeel daartoe aanleiding geeft, ben ik gerechtigd van jou te verlangen, dat je onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door mij te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien je nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, ben ik gerechtigd, onverminderd mijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht, levering van product of dienst en toegang tot een evenement onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen jij aan mij uit welke hoofde dan ook verschuldigd bent, direct opeisbaar.

8 GEHEIMHOUDING EN DATABESCHERMING

8.1 Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren en invullen van die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten door EBC. De gegevensverwerking van betrokken personen staat nader toegelicht in ons privacybeleid. 8.2 Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) wij of personen verbonden aan of werkzaam bij of namens ons optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen wij en de door ons ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in lid verstrekken.
8.3 Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
8.4 Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die jou verplicht tot openbaarmaking of tenzij door mij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal je informatie met betrekking tot de inhoud van onze dienst(en), onze geleverde informatie, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest, waaronder ideeën, suggesties en voorbeelden die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering of levering van de dienst, evenement of product en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

9.2 Het is uitdrukkelijk verboden om onze producten of diensten of evenementen, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, teksten, materialen, (model) contracten, concepten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Tijdens en na de on- en offline diensten mag je aangeboden materialen gebruiken voor persoonlijk gebruik en al dan niet voor jou persoonlijk binnen jouw bedrijf. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming heb gegeven. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9.3 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus en/of evenement, training, coaching sessie of diensten en producten van dien aard tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.

10 INFORMATIE EN LICENTIES

10.1 Ik streef ernaar de informatie behorend tot of als onderdeel van online geleverde diensten minimaal 1 jaar na laatste oplevering van diensten voor mijn deelnemers online toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik informatie ga verwijderen of ga verhuizen naar een ander domein, dan zal ik je altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is voor jouw risico.

10.2 Het kan zijn dat ik een applicatie van derden aanbeveel en/of dat ik je applicaties laat gebruiken. Ik treed voor die applicaties alleen op als referent of als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de applicatie. De Algemene Voorwaarden van de aanbieders van de applicaties zijn van toepassing op het gebruik van de applicaties. Ik raad je aan deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de applicaties kunnen naar gelang de keuze van de applicatie en pakket kosten in rekening brengen.

11 KLACHTENREGELING

11.1 Mocht je ontevreden zijn over mijn/onze diensten, laat mij dat dan zo spoedig mogelijk persoonlijk weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven wordt niet in behandeling genomen. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na het volgen van een dienst of deel daarvan dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming. Indien je aantoont dat je het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken of aan mij schriftelijk kenbaar kon worden gemaakt, dan geldt de 7 dagen termijn vanaf het moment van ontdekking. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of eventuele schadeloosstelling.

11.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.3 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten jouw betalingsverplichting niet op. Je bent verder in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.

11.4 Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heb je de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten of leveren van de afgekeurde dienst of opnieuw deelname aan een evenement of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren/leveren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door jouw reeds gedane betaling(en).

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst door jou betaalde prijs, exclusief BTW. Indien dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke beperking van aansprakelijk niet toestaat, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Indien en voor zover dit niet is toegestaan wordt deze beperking van aansprakelijkheid scheidbaar geacht van deze Algemene Voorwaarden en de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen onverlet gelaten.

12.2 Ik ben gerechtigd om nog niet betaalde bedragen voor een reeds gevolgde dienst te verrekenen met een eventuele (schade)vergoeding.
12.3 Wij doen er alles aan om onze diensten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. (Online) deelname aan of het (live) bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer / bezoeker. Wij, noch onze partners zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement, noch voor enige schade, van welke aard dan ook, bij online deelname, bijvoorbeeld aan apparatuur.
12.4 Elke handeling die je doet en elke beslissing die je neemt naar aanleiding van deelname of afname van een dienst of evenement alsmede tips en adviezen is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. EBC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en/of resultaten.

12.5 Alle aangeboden diensten zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij/ons aangeboden kennis en inzichten is geheel aan jou.
12.6 In geval van een toerekenbare tekortkoming, dien je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
12.7 Je vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door jou uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij je aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat jou is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid en/of tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
12.8 Niettegenstaande het voorgaande is onze aansprakelijkheid voor gevolgschade in het geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan:
a) gevolgschade zoals bedoeld in het Nederlandse recht;
b) alle directe of indirecte verlies aan: i) inkomen, ii) winst, iii) productie, iv) zakelijke kansen, v) etc. 12.9 Wij behouden ons het recht voor om bij (een deel van) de uitvoering van onze diensten gebruik te maken van derden. De uitvoering van de dienst geschiedt onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid en jij zult andere betrokken derden niet aanspreken (noch contractueel, noch buiten-contractueel of anderszins) in verband met de levering van de dienst. Indien zulke derden Algemene Voorwaarden hanteren zijn wij niettegenstaande art. 1 van deze Algemene Voorwaarden gerechtigd de toepasselijkheid van die Algemene Voorwaarden te aanvaarden, ook wanneer die een aansprakelijkheidsuitsluiting en/of aansprakelijkheidsbeperking en/of jurisdictiebeding en/of rechtskeuzebeding inhouden.

13 OVERMACHT

13.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar jou indien wij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk nagekomen ben of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
13.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

14 INTERNETGEBRUIK

14.1 Jij, ik, wij kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Daarbij erkennen we dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. We stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatiemiddelen – ongeacht de vorm daarvan – maken in onze contacten met derden. Wij zullen al hetgeen redelijkerwijs van ons verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s en verwachten dat ook van jou.

15 AFSTAND VAN RECHTEN

15.1 Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder de opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

16 CONVERSIE

16.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In het geval dat een beding uit deze Algemene Voorwaarden evenwel niet geldig mocht zijn, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bedingen onverlet.

17 NAWERKING

17.1 De bepalingen van de opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

18 STRIJDIGE CLAUSULES/VOORRANG

18.1 Als deze Algemene Voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van de opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van de opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van opdracht kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

19 GESCHILLEN

19.1 Bij eventuele geschillen zullen we (dus zowel jij als ik) altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
19.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

20 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

20.1 Op alle opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen die verband houden met opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft (uitsluitend) EBC het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Copyright Erika Bodor Coaching 2020

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.3.2″][et_pb_fullwidth_header title=”%22it’s never too late to get your shit together%22″ _builder_version=”4.3.2″ title_text_align=”center” title_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(237,203,139,0.71)” custom_padding=”||131px|||”][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Contact” _builder_version=”4.3.2″ background_color=”rgba(237,203,139,0.71)” background_enable_image=”off” custom_margin=”|||” custom_padding=”0px|0px|0px|0px” box_shadow_style=”preset7″ box_shadow_horizontal=”0px” box_shadow_vertical=”80px” box_shadow_color=”#ffffff”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ custom_padding_last_edited=”on|phone” _builder_version=”3.25″ background_color=”#ffffff” custom_margin=”|||” custom_padding=”122px|60px|60px|60px||” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”|40px||40px” animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” animation_duration=”1500ms” animation_delay=”200ms” animation_intensity_slide=”10%” animation_starting_opacity=”100%” box_shadow_style=”preset3″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”80px” box_shadow_color=”rgba(0,0,0,0.2)”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”|||on|||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Playfair Display|700|||||||” header_2_font_size=”38px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.4em” header_3_font=”Poppins|700||on|||||” header_3_text_color=”#edbb5f” header_3_font_size=”14px” header_3_letter_spacing=”1px” header_3_line_height=”2em” text_orientation=”center” max_width=”550px” module_alignment=”center” locked=”off”]

Heb je vragen?

stel ze hier

[/et_pb_text][et_pb_contact_form captcha=”off” email=”erika@erikabodor.com” success_message=”Wat goed dat je de stap hebt gezet om contact op te nemen. De eerste stap in de juiste richting. Je hoort snel van mij! ” submit_button_text=”Verzend” module_id=”et_pb_contact_form_0″ _builder_version=”4.3.2″ form_field_background_color=”#ffffff” form_field_text_color=”rgba(0,0,0,0.7)” title_level=”h2″ title_font=”Playfair Display|700||on|||||” title_text_align=”center” title_font_size=”38px” title_line_height=”1.4em” form_field_font=”Poppins|600||on|||||” form_field_font_size=”12px” form_field_letter_spacing=”2px” custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#edbb5f” button_border_width=”0px” button_border_radius=”0px” button_letter_spacing=”1px” button_font=”Saira Extra Condensed|600||on|||||” button_icon=”%%3%%” custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” border_color_all=”#dfdfe3″ border_width_bottom=”1px” form_background_color=”#ffffff” button_letter_spacing_hover=”1px”][et_pb_contact_field field_id=”Naam” field_title=”Naam” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.3.2″ form_field_font=”||||||||” custom_margin=”||20px|” custom_padding=”|||” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Email” field_title=”Email Adres” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.3.2″ form_field_font=”||||||||” custom_margin=”||20px|” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Bericht” field_title=”Bericht” field_type=”text” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.3.2″ form_field_background_color=”rgba(12,12,12,0.02)” form_field_font=”||||||||” custom_margin=”40px||20px|” border_width_all=”1px” field_background_color=”rgba(12,12,12,0.02)” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][/et_pb_contact_form][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”140px|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://erikabodor.com/wp-content/uploads/fearless-limitless.jpg” _builder_version=”4.3.2″ custom_margin=”-170px||||false|false” custom_padding=”0px||0px|||”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Team” _builder_version=”3.22″ background_color=”#282828″ custom_padding=”60px|0px|99px|0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”27px|0px|27px|0px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Playfair Display|700|||||||” header_2_font_size=”38px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.4em” header_3_font=”Poppins|700||on|||||” header_3_text_color=”#edbb5f” header_3_font_size=”14px” header_3_letter_spacing=”1px” header_3_line_height=”2em” text_orientation=”center” background_layout=”dark” max_width=”7000px” locked=”off”]

Visibility & Business Coach

volg je mij al op socials?

[/et_pb_text][et_pb_divider color=”#edbb5f” divider_weight=”2px” _builder_version=”3.2″ max_width=”60px” module_alignment=”center” height=”2px” locked=”off”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” custom_width_px=”1440px”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://erikabodor.com/wp-content/uploads/16IMG.JPG.jpg” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.3.2″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_team_member name=”Erika Bodor” position=”Visibility & Business Coach” db_email_addr=”erika@erikabodor.com” facebook_url=”https://www.facebook.com/iam.erikabodor/” linkedin_url=”https://www.linkedin.com/in/erikabodor/” db_instagram=”https://www.instagram.com/iam.erikabodor/” db_link_target=”on” _builder_version=”4.3.2″ header_font=”Poppins|700||on|||||” header_text_color=”#edbb5f” header_font_size=”14px” header_letter_spacing=”1px” body_font=”Poppins||||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.8em” text_orientation=”left” background_layout=”dark” custom_margin=”40px|||” icon_hover_color=”#edbb5f” locked=”off” icon_color__hover=”#edbb5f” icon_color__hover_enabled=”on”]Nog niet toe aan die eerste date met mij?

Volg me dan via Facebook of Instagram zodat je me beter leert kennen.
[/et_pb_team_member][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]